MÜŞTERİ HİZMETLERİ | SİPARİŞ TAKİP | İLETİŞİM

Şifremi Unuttum ?Şifre hatırlatması için sisteme kayıtlı e-mail adresinizi giriniz.Sık Sorulan Sorular
Telkinler Hakkında >>> Bilimsel Kanıtlar nedir?


Matematik yeteneğini geliştirmek

Ariam, S. Ve Siler J. “ Subliminal(bilinçaltı) uyarıcıların lise öğrencilerinin  akademik performenasına etkileri” Jornal of Abnormal Psychology(1982):
• 10 yaş grubundaki öğrencilere içeriği “Annem ve ben biriz” “Öğretmenim ve ben biriz” “İnsanlar caddede yürüyorlar” (tarafsız bir beyan)olan  mesajlar 6 hafta boyunca haftada 4 kez gösterilmiştir. 
• matematik sınav sonuçlarının diğer gruplardan daha yüksek olduğu gözlendi 
Psikologlar “Annem ve ben biziz” mesajının öğrencilerin özsaygısını artıracağını ve onları öğrenme etkilerini artırdığını görüşünü savundular. İlginç bir sonuçta öğrencilere verilen mesaj ifşa edilerek öğreniciler ne aldıklarını farkında olduklarında mesajlar işe yaramadı, buda subliminal mesajların bilinçli olanlardan daha etkili olduğunu desteklemektedir.
Beyin Sesli Subliminal Mesajları Duyabilir.

Kaser, V.A. “İşitsel subliminal (bilinçaltı) algılama mesajlarının hayal ve rüya üretimi üzerine etkileri” Journal of Nervous and Mental Disease (1986).
• Deneklere sesli bilinçaltı mesajlar dinletildi. Mesaj normal müzik kayıtları ile karıştırılmıştı. Diğer denek grubuna sadece bilinçaltı mesaj içermeyen müzik kayıtları dinletildi. 
• Her iki gruptanda müzik dinletilmeden önce ve hemen sonrasında önceki gece gördükleri herhangi bir rüyanın taslak çizimleri istendi. 
• Çizimleri incelendiğinde bilinçaltı mesajların etkileri gözlenemedi. Bilinçaltı mesajlar içeren müzik dinleyen deneklerin çizimleri dinledikleri bilinçaltı mesajları ile ilgili idi ancak kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ilişki kurulamadı.
• Kaser bilinçaltı telkinin varlığını destekleyerek “Bilinçdışı/bilinçaltı akıl bilinçli şekilde duyulamayan sesli mesajları algılayabiliyor.” Şekilde yorum yaptı. 
Dr. Backer tarafından yürütülen deney ve kontrol grubu içeren başka bir çalışmada katılımcılara 3 basamaklı bir sayı söylemeleri istenmiştir. Deney grubu hafif bir gürültünün arkasına saklanmış sayıya maruz bırakılmıştır.

Üç ayrı çalışmada bilinçaltı mesajlara maruz bırakılmayan kontrol grubundakilerin%10’unan karşın bilinç altı mesajlara maruz bırakılan deneklerin %77’si bilinçaltı mesajlarda maruz bırakıldıkları sayıyı doğru tahmin etmişlerdir. Buda bilinçaltı mesajların bilinç dışı seviyede algılandığını desteklemektedir. 

Zayıflama& Sağlıklı beslenme

Silverman, L.H., Martin, A., Ungaro, R., and Mendelsohn, E. “Simbiyotik kurgular içeren Bilinçaltı uyarıcıların şişmanlık davranışlarının değiştirilmesine etkisi” Clinical Psychology (1978):
• Silvermen 26 ve 30 kadının katıldığı iki farklı deney gerçekleştirmiştir. Kadınların ortalama %15 fazla kilosu vardır. Bilinçaltı grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki grup yapılmıştır. Her iki gruba da zayıflama ve sağlıklı beslenme konularında kalorilerini nasıl kaydedecekleri, normal yemek zamanlarında yemek yemeleri ve sağlıklı beslendikleri için kendilerini nasıl ödüllendirecekleri konularında eğitimler verilmiştir 
• Her seansın başında ve sonunda hepsinden aşırı yemenin cazip geldiği durum hayal etmeleri istendi. Bu sırada 4 milisaniyelik sürelerle bilinçaltı mesajlara maruz bırakıldılar. Bilinçaltı grubuna zayıflama ilgili mesajlar kontrol grubuna ise etkisiz sade mesajlar gösterildi. 
• Her iki deneyde de bilinçaltı mesaj verilen grup kontrol grubundan daha fazla zayıfladı. Takip periyodu sonunda Bilinçaltı mesajlar verilen grubun kilo kaybı anlamlı derecede daha fazlaydı.
Dr. Becker et al tarafından yürütülen bir başka çalışma bilinçaltı mesajların şaşırtıcı sonuçları olabileceğini gösterdi.
• Dr. Beckersın Metairie, Louisiana daki zayıflama kliniğinde hastalar bilinçaltı mesajlar içeren ses kasetleri dinletilmekte ve bilinçaltı mesajlar içeren videolar izletilmektedirler. 
• Hastalardan bir kadıınn bir yılda 100pound (45 kg) zayıfladığı gözlenmiştir. Hastaların takibinde Dr Becker hastaların %50 sinin iki yıl bilinçaltı programı takip ederek fazla ağırlıklarının yarısını kaybettiklerini tespit etti. Daha etkileyici olansa hastaların %23’ünün fazla ağırlıklarının %75’i ile %100’ü arasında bir zayıflama göstermiş olmalarıydı. Rakamlar bilinçaltı mesaj kullanmadığı diet programlarından dikkat çekecek derecede iyiydi.
.


Ders Çalışma özelliklerinin artırılması;

Parker K.A. “Simbiyotik Bilinçaltı mesajların akademik performans üzerindeki etkileri: kurguların adaptasyon-geliştirilmesi üzerine etkileri hakkında ilave kanılar”
• 60 kolej öğrencisine yaz hukuk kursunda 6 hafta boyunca her hafta 5 ders saatlerinin önceki 3 saatinde ayrıca bir dakikalık danışma toplantıları öncesinde ve sonrasında bilinçaltı mesajlar verildi. 
• Önceki çalışma sonuçları ile uyumlu olarak bilinçaltı mesajlara maruz bırakılan deneklerin fark edilir derecede daha başarılı oldukları görüldü.
Bilinçaltı uygulamalar öğrenme kapasitesini artırır.


Bilinçaltı mesajlara güçlü tepkiler.

Bornstein, R.F, Leone, D.R. and Galley, D.J. "Bilinçaltı telkin mesajların etkilerinin genelleştirilmesi; farkında olmadan alınan mesajların sosyal davranış üzerindeki etkilerir." Journal of Personality and Social Psychology (1987):
• Mesajlardeğişik seviyelerde artırılan gürültüt ardına gizlenerek deneklere dinletildi
• Mesajın yüksek ses arkasına gizlenerek verildiği deneklerde gürültünün daha düşük olduğu ve mesajların neredeyse duyulduğu deneklere göre daha güçlü psikolojik etkiler gözlendi.
• Bulgular göstermiştir ki tamamen duyulamayan mesajların insan beynine ulaşma ve psikolojik etkide bulunma kapasitesi mevcuttur.
Subliminal Messages Reduce Shoplifting
• TIME dergisi 1979 yılında Amerika ve Kanada da ki yaklaşık 50 alışveriş merkezinde mağaza hırsızlığını (butik fareleri) ve personel aşırmalarında dikkate değer düşüler sağlayan bilinçaltı mesajların alışveriş merkezlerinin müziğinin arkasına gizlenmiş olarak verilmekte olduğunu raporladı. 
• One East Coast mağazalar zinciri bu yolla 9 ayda 600.000$ tasarruf etmiştir.
• New Orleansta bir süpermarkette bilinçaltı mesajların 6 aydan kısa bir süre kullanılarak bütün zamanların en düşük değerleri ile sonuçlandığı bir başka hikayede 1980 de Wall Street Journal de yer aldı. Her 6 aylık periyottaki mağaza hırsızlığı 50.000$ dan 13.000$’a düştü. Ayrıca kasiyer açıkları haftada 125$dan 10$a düştüğü gözlendi.
Bilinçaltı uyarıcıların Gücü

Shevrin, H. " Alınan anımsatılan tepkiler, bilinçaltıyla verilen algıyı kodlar mı? Evet." (1975):
• Araştırmalar insanların verilen uyarıcılara tepkisinin istatistiksel olarak denekler bilinçli farkında olduklarında daha düşük olduğunu göstermiştir. Fakat uyarıcılar bilinçaltı yollarla verildiğinde etkiler önemli ölçüde artmaktadır.
• İnsanlar uyarıcıların farkında olmamalarına rağmen, ölçümler zihinlerimizin hala farkında olduğunu göstermektedir. Bu bize zihinlerimiz bilinçli olarak farkında olmasa da bilinçaltımızın algıladığını göstermektedir.